Da PU vân #1E Jacob

Khổ: 1.4m *50m/cuộn

Độ dày: 0.7mm

Công nghệ: Ép nhiệt đổi màu, ép kim, in lụa, in phẳng…

#1E JACOB

088 666 1618
0886661618