Da PU vân #52 Cowhide

Khổ: 1.4m *50m/cuộn

Độ dày: 0.7mm

Công nghệ: Ép nhiệt đổi màu, ép kim, in lụa, in phẳng…

#52 COWHIDE

088 666 1618
0886661618