Da PU vân #65 Vienna

Khổ: 1.4m *50m/cuộn

Độ dày: 0.7mm

Công nghệ: Ép nhiệt đổi màu, ép kim, in lụa, in phẳng…

Ứng dụng: Bìa sổ, bìa sách, bọc hộp, đồ dùng khách sạn,…

#65 VIENNA

088 666 1618
0886661618